Misiunea S.O.S. EDU CLUBS.O.S. EDU CLUB este centru de mentorat cu o pregnantă componentă de antreprenoriat social. Misiunea noastră este să le oferim elevilor din clasele V-XII suportul suplimentar necesar pentru a înțelege mai bine materia din programa școlară, pentru a obține rezultate (mai) bune la evaluările din clasă și la evaluările naționale.

Obiectivul nostru social este să contribuim la reducerea abandonului școlar și la îmbunătățirea calității vieții acelor copii și tineri care se află într-o situație socială dificilă. Astfel, în fiecare an lucrăm pro bono cu elevi care nu au resursele materiale propice susținerii educației. Pentru a ne asigura că suportul nostru este oferit în mod corect suntem în permanentă legătură cu ONG-uri specializate și cu instituții ale statului.

Am invitat și companiile ce activează în zona metropolitană Brașov să se alăture proiectului S.O.S. MATE, proiect de meditații la matematică, și să susțină din fondul de CSR educația elevilor aflați în situații sociale dificile.

De ce?

Pentru că regiunea centru, în general, și Brașovul în mod particular, se află în topul U.E. la abandon școlar timpuriu iar unul dintre principalele motive ale abandonului școlar este eșecul la evaluările din clasă sau la examenele naționale.

Pentru că ”principalele probleme cu care se confruntă comunitatea [în municipiul Brașov – n.n.] sunt următoarele: sărăcia, abandonul școlar, lipsa de educație, analfabetismul îngrijorator în anumite grupuri de risc, discriminarea instituțională a copiilor din grupuri defavorizate […]” (extras din raportul ”Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov.”, 2019, pag 16-17. Sursa: unitbv.ro/documente/cercetare/rezultatele-cercetarii/rapoarte/1_Raport_Harta_problemelor_sociale_2019.pdf)

Pregătirea se realizează într-un mediu primitor, în grupe de maxim 4 elevi, în ședințe săptămânale de câte 110’.

Beneficiarii și mentorii vor avea fișe de evaluare disponibile online (securizat), cu ajutorul cărora vom analiza și perfecționa constant serviciile.

Fiecare elev va avea o fișă unică, administrată online, cu ajutorul căreia vom oferi periodic părinților analize despre evoluția în timp a copilului lor. Accesul la baza de date a fiecărui elev va fi securizat restricționat, astfel încât să asigurăm confidențialitatea informațiilor. La finalul fiecărei ședințe mentorul va completa, printr-o interfață online, fișa electronică a evoluției din acea zi a elevilor.

Așa cum fiecare elev va fi evaluat de către mentor, la finalul ședinței, și mentorul va avea o fișă unică de evaluare ușor de completat online de către elev, astfel încât să obținem feedback constant, rapid și confidențial din partea beneficiarilor finali. Fișa mentorului este, de asemenea, securizată și accesul la informațiile cuprinse în aceasta se va face doar restricționat.

Vom folosi fișa de feedback completată de elevi pentru a îmbunătăți permanent serviciile oferite și pentru a evalua obiectiv interacțiunea mentorilor cu elevii.


Companiile din zona metropolitană Brașov sunt invitate să se alăture misiunii noastre de a reduce abandonul școlar în Brașov. Află cum, accesând link-ul următor.